Schůzky v roce 2017

Schůzky pobočky ČNS Jihlava v roce 2017 se budou konat v salónku restarace "Jihlavský Parlament na Terasách" (Havlíčkova 5628/26, JIHLAVA) v uvedených termínech vždy od 17:00 hod.

5. ledna 2017

2. února 2017

2. března 2017

30. března 2017

27. dubna 2017

25. května 2017

22. června 2017

14. září 2017

12. října 2017

9. listopadu 2017

7. prosince 2017

 

Aktuality

 

Vzpomínka na pana Jana Nováka, předsedu pobočky ČNS Jihlava.

Dne 30.1.2017 zemřel dlouholetý člen ČNS a předseda jihlavské pobočky pan Jan Novák.

Jan Novák se narodil 6.3.1930 v Telči. Po absolvování základní školy vystudoval obchodní akademii. 45 let pracoval jako úvěrový pracovník v Československé státní bance, později v Komerční bance.

Jeho velkou zálibou a celoživotním koníčkem se stala notafilie. Zajímala jej papírová platidla RU a Československa. Byl u zrodu jihlavské pobočky ČNS v roce 1969. Od roku 1976 stanul v čele této pobočky jako její předseda, kterým byl až do své smrti. Pod jeho vedením se jihlavská pobočka ČNS rozrostla o členy ze šesti sousedních okresů. Pobočka uspořádala několik velmi zdařilých výstav, vydala 8 medailí, uspořádala různé zájezdy pro své členy.

Pan Novák byl dlouhá léta členem výboru ČNS v Praze. Aktivně se podílel na organizování každoročních porad funkcionářů poboček ČNS v Jihlavě. V Jihlavě byla s jeho pomocí uskutečněna i konference ČNS. Dlouhá léta dražil a rozesílal limity z aukcí ústředí ČNS v Praze. Pokud mu to zdraví dovolovalo, pracoval ve výboru společnosti, později se funkce ve výboru ze zdravotních důvodů vzdal. Byl čestným členem ČNS.

Odešel čestný, zodpovědný a obětavý člověk, který se zasloužil o vybudování a rozvoj jihlavské pobočky ČNS.

Ing. M. Rezek

 

          V současné době je v jednání s pracovníky Muzea Vysočiny-Jihlava, přednáška o dvou nedávných nálezech mincí na území kraje Vysočina  (nález u Humpolce a u Perštejna). Oba depoty mají přibližně společnou dobu uložení - období třicetileté války.

Návrh na uskutečnění přednášky je na schůzku 30.března