Schůzky v roce 2018

Schůzky pobočky ČNS Jihlava v roce 2018 se budou konat v salónku restarace "Jihlavský Parlament na Terasách" (Havlíčkova 5628/26, JIHLAVA) v uvedených termínech vždy od 17:00 hod.

11. ledna 2018

8. února 2018

8. března 2018

12. dubna 2018

10. května 2018

14. června 2018

13. září 2018

11. října 2018

8. listopadu 2018

13. prosince 2018

 

Své příspěvky, připomínky a podněty zasílejte za napravnik.r@email.cz.

Děkujeme, že se podílíte na tvorbě těchto stránek.

Aktuality

Dvě numismatické výstavy v Praze

V současné době jsou k vidění dvě krásné výstavy s numismatickou tématikou.

V Galerii České spořitelny v Rytířské ulici je výstava mincí a medailí Marie Theresie. Výstava potrvá do 23.2.2018

                                               

                                              (Po rozkliknutí obrázku ze zobrazí leták výstavy)

"Mince posledních faraonů" - výstava probíhá v knihovně strahovského kláštera. Výstava je uspořádána u příležitosti 2300. výročí úmrtí Ptolemaia I., zakladatele poslední egyptské dynastie. K výstavě je vydán katalog s popisem všech vystavených mincí; kniha je také jednoduchým soupisem ražeb jednotlivých panovníků.

                                                             


ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK A SPOUSTY SBĚRATELSKÝCH ZÁŽITKŮ V ROCE 2018


Vzpomínka na pana Jana Nováka, předsedu pobočky ČNS Jihlava.

Dne 30.1.2017 zemřel dlouholetý člen ČNS a předseda jihlavské pobočky pan Jan Novák.

Jan Novák se narodil 6.3.1930 v Telči. Po absolvování základní školy vystudoval obchodní akademii. 45 let pracoval jako úvěrový pracovník v Československé státní bance, později v Komerční bance.

Jeho velkou zálibou a celoživotním koníčkem se stala notafilie. Zajímala jej papírová platidla RU a Československa. Byl u zrodu jihlavské pobočky ČNS v roce 1969. Od roku 1976 stanul v čele této pobočky jako její předseda, kterým byl až do své smrti. Pod jeho vedením se jihlavská pobočka ČNS rozrostla o členy ze šesti sousedních okresů. Pobočka uspořádala několik velmi zdařilých výstav, vydala 8 medailí, uspořádala různé zájezdy pro své členy.

Pan Novák byl dlouhá léta členem výboru ČNS v Praze. Aktivně se podílel na organizování každoročních porad funkcionářů poboček ČNS v Jihlavě. V Jihlavě byla s jeho pomocí uskutečněna i konference ČNS. Dlouhá léta dražil a rozesílal limity z aukcí ústředí ČNS v Praze. Pokud mu to zdraví dovolovalo, pracoval ve výboru společnosti, později se funkce ve výboru ze zdravotních důvodů vzdal. Byl čestným členem ČNS.

Odešel čestný, zodpovědný a obětavý člověk, který se zasloužil o vybudování a rozvoj jihlavské pobočky ČNS.

Ing. M. Rezek

 

          V současné době je v jednání s pracovníky Muzea Vysočiny-Jihlava, přednáška o dvou nedávných nálezech mincí na území kraje Vysočina  (nález u Humpolce a u Perštejna). Oba depoty mají přibližně společnou dobu uložení - období třicetileté války.

Návrh na uskutečnění přednášky je na schůzku 30.března